Podkast-trenden øker

Podkastmarkedet vokser sterkt på to områder. I antall lyttere og i antall podkaster, skriver E24.  I aldersgruppen under 35 år hører halvparten av alle nordmenn på podkast minst én gang hver måned, skriver E24. Og bare i august 2018 hadde Tusvik & Tønne solgt reklame for 2,2 millioner kroner. Men de fleste podkaster har lavere…

Sirkulær økonomi og dets påvirkning på butikkbransjen

Hva er sirkulær økonomi? Hvilke fordeler og ulemper kan dette medføre for butikkene? “Sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dette ønskes oppnådd ved redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum. Sirkulær økonomi har også som mål at produkt gjenbrukes, gjerne…